Hvorfor velge oss

Råd & veiledning

For oss er det viktig å ha fornøyde kunder. Vi legger mye jobb i en god dialog med våre kunder, dette for at du som kunde alltid er informert om prosessen og fremdrift.

Grundig prosjektbeskrivelse

Velger du oss til å utføre ditt prosjekt kan vi garantere deg at vi lager en grundig prosjektbeskrivelse av prosjektet slik at du får oversikt over forventet timeforbruk og materialkostnader.

Materialevalg

Vi gjør det lett å finne riktig farge for ditt prosjekt. Vi foreslår alternativer og gir tips og råd om tidens trender.

I tillegg vil vi bistå med vår erfaring og kunnskap vedrørende hvilke materialer som bør brukes for å oppnå best mulig resultat eller inneklima.

GODKJENT OG ORGANISERT

Som en godkjent og organisert bedrift er det trygt å velge oss. Du vet at dine rettigheter som forbruker er ivaretatt og du har i tillegg en trygghet gjennom MLF sin garantiordning.